PARTNER Reklám Iroda
Internetmarketing eszközök: reklámok, hirdetések, terjesztése
hirdetői portáljainkon, ajánlói hálózatok szervezésével.
Honlapszerkesztő program előfizetéses rendszerben.
Vásárlói hálózatszervezői szolgáltatás:cégek, vállalkozások számára.
                    Marketing oktatás. Honlap készítés.
         AFP=ANYAGI FÜGGETLENSÉG PROGRAM                                               
 
 
 
 

Működési szabályzat

Felhasználási  feltételek és adatvédelmi  irányelvek

http://partnerreklamiroda.site-mlm.com internetes honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Balatonfüredi Partner Reklám Iroda.
(székhely: 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 16 ..; továbbiakban
Központ vagy „Üzemeltető), mely Balogh Zoltán Egyéni vállalkozásának egyik ágazata.

Vállalkozói engedély száma: ES-292838 
Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590

Bankszámla száma: 11600006-00000000-31861681


A Reklám Iroda vezetője: Balogh Sándorné
A befizetéseket, ha azt külön másként nem jelzik, az alábbi bankszámlára  lehet teljesíteni:

Balogh Sándorné (Központ):  11773487-01052055

Külföldi számláról történő utalás esetén :
Balogh Sándorné (Központ) OTP:
Swift kód: OTPVHUHB

Számla szám: HU45 1177 3487 0105 2055 0000 0000

lehetőség van Paypal számlára történő utalásra is.
A Központ Paypal számlája: sitemlmkozpont@gmail.com
Számlatulajdonos: Balogh Zoltán


A Partner Rekámiroda.site-mlm.com internetes honlap látogatásával és használatával
Ön Felhasználónak minősül és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és
adatvédelmi irányelveket.

 

Jelen ÁSZF, a Partner Reklámiroda által üzemeltetett és értékesített termékek, szolgáltatások és Programok használatára vonatkozik, kiegészítve az adott termékhez
tartozó egyedi szabályokkal, leírásokkal. 

I. Felhasználási feltételek

A szolgáltatásokat a Partneriroda  nyújtja, mellyel kapcsolatban a felhasználó
megérti és elfogadja az
alábbiakat:
- A termékek és szolgáltatások használata megrendeléshez kötött, és díjköteles.... 

- a Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá

- a Honlap egyes lehetőségeinek használata regisztrációhoz, vagy megrendeléshez kötött,
melynek során a regisztráló, megrendelő
köteles megadni néhány személyes adatát 

(név, e-mail cím, felhasználói név, jelszó); 

Az adatok szolgáltatása megrendeléskor kötelező....

A Partner Központ fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül
törölje azon
felhasználókat, és vásárlókat, akik bármely más személy nevével,
képmásával, e-mail címével vagy más
személyes információjával visszaélnek. 

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető
tartalom a Központ, vagy harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét
nem sérti. 

Amint az Üzemeltető tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető  azonosító

használatáról, vagy egyéb visszaélésről, jogosult a Felhasználó hozzáférését

az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.  


A Honlapra (web-irodába) való bejelentkezés, illetve a cikkek, hirdetásek megjelentetése során számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül.
Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében Használja fel azokat – kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a
hatósági eljárás eseteit.

 Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.  

A Partner Központ fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely
felhasználó felé
megtagadja.

A Partner Reklámiroda nem vállal felelősséget a vásárló által közzétett tartalmakért.MEGSZŰNÉS- SZÜNETELTETÉS:

- Mivel a PRI hálózatos rendszerben működik, jogkövetkezmény nélkül megszűnik akkor,
ha a hálózatok inaktív (nem végez népszerűsítő tevékenységet) tagsága meghaladja a
80%-os mértéket.


- A PRI tevékenysége jogkövetkezmény nélkül megszűnik,
ha azt törvényi szervek kezdeményezik.

- Továbbá jogkövetkezmény nélkül megszűnhet a PRI, az ügyvezető hosszan tartó betegsége
szüneteltetés), vagy halála miatt   (Megszűnés) .II. Tartalom és szerzői jogok

A Partner reklámiroda által szerkesztett honlapokon közzétett minden tartalom
szerzői jogi védelem alatt áll, a
Központ szellemi alkotását képezi, kivéve azokat a tartalmakat,
amelyek más tartalomszolgáltatótól vagy a Köpont hálózatainak tagjaitól származnak, amit minden
esetben egyértelműen jelölünk. 

A Honlapon a Központ által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag

Az 1999. évi LXXVI.törvény keretein belül szabad. 

Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt

kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját

(leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a
Honlapról,
és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlenlinket)
helyez el a címben vagy a lead alá.

 

Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben

Jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb, a törvényi korlátozást

átlépő felhasználás csak a Központ előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.  

A Regisztráló, teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyeztet, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket–és bármely tartalom következményeit is. 
És Ideértve a Partner Reklámiroda Honlapszerkesztőjével
szerkesztett saját honlapjának tartalmáért is felelősséggel tartozik....

A Központ, a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de
nem köteles ellenőrizni.
Az Központ, mint közvetítő szolgáltató, nem felelős a továbbított információért cikkekért,
hirdetésekért.

A Regisztráló felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Központ minden
értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési
jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek,
fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. 

A Regisztráló megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető  minden értesítés
nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél
szellemi alkotáshoz fűződő  jogát, szerzői és egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási
feltételekben foglalt rendelkezéseket. 

Ezekben az esetekben az Üzemeltető  minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

  

III. Szavatosság kizárása

A Központ és annak hálózatai, kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk
vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért,
megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért.  

A Regisztráló beleegyezik abba, hogy a Honlapot a megjelenő cikkei hirdetései kapcsán
kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Központ nem
vállal felelősséget a  használat során esetlegesen felmerülő  vagyoni vagy nem vagyoni
károkért.  

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak,
különösen a Központ  által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges web-iroda,
és tagi belső oldal jelszó védelmének az érdekében. 

A Regisztráló felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely
bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

  

IV. Moderálási alapelveink  

A következő  alapelvek szerint moderáljuk a cikkek, hirdetések, reklámok tartalmát.   

- Korlátlan felelősséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk. 

- Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az
alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári
hangnemben fogalmazott hirdetések cikkek  törlésére, amint azok tudomásunkra jutnak.

A Partner Reklám iroda, jelen weboldal és a honlap menüiben található weboldalak tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a szolgáltatásoldalain a tagok által elhelyezett cikkekhez, hirdetésekhez  tartozó csatolásokért  (kép, hang, videó és bármilyen más média). 

A felelősség az cikk, reklám, hirdetés feladóját  terheli.

  

V. Kártalanítás, kártérítés

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését
az Üzemeltető kizárja. 

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az
Üzemeltető befolyása alatt. 

Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja. 

A  Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető
minden felelősséget kizár.

Üzemeltető  fenntartja a jogot  felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés,
figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
 

A regisztráló beleegyezik abba, hogy az Üzemeltetőt kártalanítsa minden harmadik
személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a regisztráló, Honlap
használatával függ össze, vagy abból ered, ideértve bármely természetű, vagy fajtájú követelést,
költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és
következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

Ezekben az esetekben a Központ írásban értesíti a regisztrálót az igényről, perről, vagy eljárásról.

 VI. Jövedelmek és költségek

A Partner Reklámiroda Értékesítő Partnerei munkájuk alapján hálózati, és különböző értékesítési jutalékra jogosultak.
Konkrét jutalékokat a hálózatok ismertetői külön-külön ismertetik.
A web-irodákban szereplő jutalékok Bruttó összegként kerülnek kifizetésre.....
A Kifizetett jövedelmek egyéb jövedelemként keletkeznek az értékesítő partnerek
számára.
Minden kifizetett jutalék, adóköteles jövedelemnek minősül, mely után keletkező
költség az értékesítő partnert terheli. 


VII. Adatvédelmi irányelvek

A Partner reklámiroda honlapján megjelentetett honlapokon történt Regisztráló,
a részvételi szándékával kifejezett hozzájárulását adja személyes
adatainak a Központ általi nyilvántartásához és kezeléséhez. 

A Regisztrációban megadott adatait a Partner Reklámiroda tárolja, kezeli, és a
csatlakozó hozzájárulásával tájékoztatót küld a vállalkozás különböző szolgáltatásairól, hírlevelek, körlevelek formájában. 

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről
és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény, és a kutatás
és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név, és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi
CXIX. törvény alapján történik. 

A csatlakozó, adatainak kezeléséről bármikor, ingyenesen tájékoztatást kérhet.
Kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését az adatkezelőnél.

 Az adatkezelő elérhetőségei:

Partner Reklám Iroda

Székhely:  Balogh Sándorné
8230 Balatonfüred Noszkopy G. u. 16

E‐mail: partnerreklamiroda@gmail.com

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket és
adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. 

A Honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes ÁSZF.

Ez a szabályzat a Partner Reklámiroda minden hálózatára, és ajánlói programjára átfogóan
vonatkozik, kiegészítve az aktuális hálózat szabályzatával, és működési leírásaival(ismertetőjével)
együtt érvényes.


Partner Reklám Iroda/ Balogh Sándorné