PARTNER Reklám Iroda
Internetmarketing eszközök: reklámok, hirdetések, terjesztése
hirdetői portáljainkon, ajánlói hálózatok szervezésével.
Honlapszerkesztő program előfizetéses rendszerben.
Vásárlói hálózatszervezői szolgáltatás:cégek, vállalkozások számára.
                    Marketing oktatás. Honlap készítés.
         AFP=ANYAGI FÜGGETLENSÉG PROGRAM                                               
 
 
 
 

Adatkezelési tájékoztató

2018. május 25-én életbe lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet), mely változásokra cégünk felkészült.

A PRI célja, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsa Önnek, ezáltal pedig biztosítsa, hogy ma, holnap és a jövőben is élvezze szolgáltatásainkat.
Célunk továbbá, hogy a lehető legnyitottabb és legátláthatóbb módon közöljük
ügyfeleinkkel, hogy a szolgáltatás biztosítása céljából mely személyes adatokat gyűjtjük be, ezeket hogyan használjuk fel.

Adatkezelési Politikánkban arra törekszünk, hogy egyszerű és érthető információkat biztosítsunk az általunk begyűjtött és felhasznált személyes adatokra, valamint ügyfeleink személyes adatainak védelmére vonatkozóan.
A mai napon bejelentjük az Adatvédelmi Politikánkat, amelyek magyarázatot és további információkat biztosítanak a következőkkel kapcsolatban:

az Ön adatvédelmi jogai és ezek gyakorlása;
  • a személyes adatok általunk történő begyűjtésének,
  • megosztásának és védelmének gyakorlás 
Azon jogalapok, amelyekre az Ön személyes adatainak feldolgozása során támaszkodunk.

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a Balogh Zoltán egyéni vállalkozó Partner Reklám Iroda ágazata (székhely:8230 Balatonfüred Vajda János u. 7..;
Nyilvántartási száma: 9316590,
adószám: 64442499-1-39 )
(a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a tevékenységi körében levő online-marketing eszközök, stratégiák,  ügyfelekkel való megismertetését, a használat támogatását, a felhasználóinak kiszolgálását, network marketing témájú szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

2. Az adatkezelés jogalapja.

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett
(a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek
kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez
való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre:
az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

3. Az adatkezelés célja

3.1.  Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az
ügyfelekkel való megismertetése, marketingtevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

a.       Ismertető hírlevél sorozatokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, szolgáltatás nyújtása, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;

b.      Online-Marketing és Network-Marketing cikkek,tanulmányok letöltése
és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — a regisztrálók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;

c.       Ajánlói partnerprogramra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
— a jelentkezők tájékoztatása.

d.      Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — hírlevél-küldés.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok
esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

Ismertető hírlevél sorozatokra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, szolgáltatás
nyújtása, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása;— vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefonszám, weboldal
címe, jelentkezés dátuma

Online-Marketing és Network-Marketing cikkek,tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — a regisztrálók tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;— vezetéknév, utónév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, elérni kívánt információ;

Ajánlói partnerprogramra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
— a jelentkezők tájékoztatása.— vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám,
weboldal címe, felhasználónév, jelszó, a végfelhasználói szerződés elfogadását
jelző jelölőnégyzet értéke, a regisztráció időpontja;

Szakmai és üzleti hírlevél küldése, direkt marketing — hírlevél-küldés.
— vezetéknév, utónév, e-mail cím, weboldal, cégnév, egyéb megjegyzések, mobil telefonszám, egyéb telefonszám;

A PRI marketing programjairól, stratégiáiról való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás,
— vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefonszám,
telefonszám, cégnév, weboldal címe, gyűjt-e feliratkozókat, hány olvasóval
kommunikál, milyen gyakran ír olvasóinak, ügyfélkörének nagysága, milyen gyakran tart értékesítési akciókat; rendelkezik-e: weboldallal, online megrendelési felülettel, webshoppal, üzlethelységgel, üzlethálózattal,
viszonteladó partnerekkel, üzletkötőkkel; tart-e rendszeresen rendezvényeket; szolgáltatást vagy terméket forgalmaz; van-e feliratkozás utáni előre beprogramozott email sorozata; milyen email marketing /

Marketing szolgáltatások, oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám; számlázási cégadatok;

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás
— vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, mobil telefon szám, vezetékes
telefon szám;

hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, lakóhely, e-mail cím,
cég neve és székhelye, mobil telefon szám, vezetékes telefon szám.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti
adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által
elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától
az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának
segítségével is.

5.3. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés
– a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított
30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.5. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.
Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a
számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával,
egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

az Adatkezelő munkatársai;
az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott
követeléskezelő cég munkatársai;
egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási
kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában,
azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását: AB Plusz Bt székhely: 2049 Diósd IV Béla király u. 48 —
tárhely-szolgáltatás, domain regisztráció szolgáltatás.

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra,
amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
kérheti személyes adatainak helyesbítését;
kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.


9.2.
 Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

9.3.
 Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4.
 A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5.
 A személyes adatot törölni kell, ha

a kezelése jogellenes;
az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt;
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt)
naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve,
ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3.
 Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


11. Egyoldalú módosíthatóság

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Hatályos: 2018-05-25